fav.jpg

Образователна игра "Праводач"

Това е първата подобна игра, насочена към гражданско образование, подходяща за деца и възрастни. С нея всеки може да научи повече за най-важните институции в България и за правата и отговорностите на децата, докато се забавлявате и отговаряте на въпроси.

Продуктът е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за студентски иновации на Институт Отворено общество - София и Фондация "Микрофонд"

Разгледайте малка част от играта